SELECT object.code AS ocode, object.*, eigenaar.*, accommodatie.*, uitgebreid.*, specialist.*, opties.*, departement.depcode, departement.depnaam, departement.depnaamvol, regio.regnaam, regio.regnaamvol, lastminute.actief AS lactief, lastminute.startdatum AS lstart, lastminute.van AS lvan, lastminute.tot AS ltot, lastminute.omschrijvingnl AS tekstnl, lastminute.omschrijvingfr AS tekstfr, lastminute.omschrijvingen AS teksten FROM object LEFT JOIN accommodatie ON (accommodatie.code=object.code) LEFT JOIN eigenaar ON (eigenaar.code=object.code) LEFT JOIN uitgebreid ON (uitgebreid.code=object.code) LEFT JOIN specialist ON (specialist.code=object.code) LEFT JOIN lastminute ON (lastminute.code=object.code) LEFT JOIN opties ON (opties.code=object.code) LEFT JOIN departement ON (departement.depcode=left(object.postcode,2)) LEFT JOIN regio ON (regio.regcode=departement.regcode) WHERE object.vef = 1 && regio.actief = 1 && (object.naam = "Les Voisins" || object.naam = "Les Voisins") && object.volgnummer = 1